Close

How to Play

Zasady gry w turniejach witryny partypoker

Następujące reguły będą miały zastosowanie do wszystkich turniejów, o ile nie zostanie podane inaczej.

Zapisy

1. Turniej Sit & Go rozpoczyna się, gdy tylko wymagana liczba graczy zajmie miejsca przy stole.

2. Turnieje wielostolikowe rozpoczynają się we wcześniej określonych terminach. Gracze zostają losowo rozmieszczeni przy stolikach.

3. Późne zapisy są dostępne w wybranych turniejach wielostolikowych. Zapisy są uważane za zakończone, gdy nastąpi jedno z poniższych zdarzeń:

 • Zakończy się pierwszy poziom turnieju.
 • Jeden gracz zostanie wyeliminowany z turnieju.
 • Wszystkie dostępne miejsca będą zajęte.
 • Zostanie osiągnięta maksymalna liczba uczestników turnieju.

4. Przedłużony okres późnej rejestracji: oferujemy również opcję przedłużonej późnej rejestracji w przypadku wybranych turniejów wielostolikowych. Zapisy będą trwać powyżej poziomu 1., co oznacza, że rejestracja będzie możliwa do końca trwania poziomu 2., 3., a nawet później.

Okres przedłużonej późnej rejestracji jest uważany za zakończony w przypadku następujących sytuacji:

 • Osiągnięto poziom wyświetlony w oknie "Informacji o turnieju" w Holu.
 • Osiągnięto maksymalną liczbę uczestników w turnieju.
 • Gdy w turnieju przyznana została nagroda za pierwsze miejsce
 • Na zakończenie okresu add-on i rebuy

5. Gracze będą mogli wyrejestrować się z turnieju Sit & Go, dopóki nie zostaną zajęte wszystkie miejsca przy stoliku.

6. Gracze będą mogli zrezygnować z udziału w wielostolikowym turnieju do 5 minut przed godziną jego rozpoczęcia pod warunkiem, że zapisy wciąż trwają. Gracze, którzy zarejestrują się na mniej, niż 5 minut przed rozpoczęciem gry, nie będą się mogli wypisać z turnieju.

7. Gracze mogą zrezygnować z udziału w turnieju, w którym istnieje możliwość późnych zapisów, do 5 minut przed rozpoczęciem gry.

Zasady

8. Każdy uczestnik turnieju musi wnosić wszystkie stawki ciemne i ante (wejściowe). W przypadku graczy nieobecnych lub nieaktywnych stawki będą wnoszone automatycznie.

9. O ile nie uzgodniono inaczej, w każdym z turniejów co godzinę odbywać się będzie pięciominutowa przerwa.

10. Gracze przeniesieni do nowego stolika zostaną jak najszybciej włączeni do gry.

11. Ogólnie rzecz biorąc, we wszystkich rundach każdy z graczy będzie wnosił stawkę małą ciemną i dużą ciemną. Łączenie stołów i przenoszenie graczy oznacza możliwość wystąpienia jednego z poniższych zdarzeń w dowolnej chwili:

 • Gracz może zostać zmuszony do wniesienia dużej ciemnej więcej, niż raz w jednej rundzie.
 • Gracz może zostać umieszczony przy przycisku dealera w więcej, niż w jednym rozdaniu.
 • Gracz może opuścić jedną lub obie ciemne w danej rundzie.

12. Ponieważ są to głównie zdarzenia losowe, żaden gracz nie uzyska długoterminowej przewagi i reguła jest wystarczająco uczciwa dla wszystkich graczy.

13. W grach z kartą wspólną (Texas Hold’em i Omaha) najwyższa karta gracza służy do określenia początkowego położenia przycisku dealera. Jeśli dwóch graczy dostanie taką samą najwyższą kartę, gracza rozpoczynającego od przycisku określi starszeństwo kolorów (piki, kiery, kara i trefle).

14. Z wyjątkiem turniejów z dokupowaniem żetonów gracz zostanie wyeliminowany, gdy straci wszystkie żetony.

15. W turniejach z limitem (stałe stawki) w każdej rundzie licytacji wniesiona będzie jedna stawka i możliwe są trzy podbicia. Gdy zostanie tylko dwóch graczy, nie ma ograniczenia liczby podbić. W turniejach z limitem puli i bez limitu nie ma ograniczenia liczby podbić.

16. Gdy zostanie dwóch graczy, gracz z dużą ciemną wniesie stawkę, a gracz z małą ciemną przejmie przycisk dealera. Mała stawka w ciemno lub przycisk będzie mieć głos przed flopem i po flopie.

17. Jeśli dwóch (lub więcej) graczy przy tym samym stole zostanie wyeliminowanych w tym samym rozdaniu, gracz, który rozpoczął rozdanie z największą liczbą żetonów, uzyska wyższą pozycję końcową.

18. Jeśli dwóch (lub więcej) graczy przy innych stołach zostanie wyeliminowanych w tym samym rozdaniu, nagroda pieniężna zostanie podzielona po równo między wszystkich graczy, którzy zakończyli grę na tym samym miejscu. Każdy z nich zajmie najniższe miejsce.

19. W przypadku, gdy turniej rozgrywany jest w trybie "hand-for-hand" i dwóch (lub więcej) graczy (przy tym samym stole lub przy innych stołach) zostanie wyeliminowanych w tym samym rozdaniu, gracz, który rozpoczął rozdanie z największą liczbą żetonów, uzyska wyższą pozycję końcową.

20. Gracze powinni przestrzegać ustalonej etykiety pokerowej. Wszyscy gracze naruszający odpowiednią etykietę mogą zostać wykluczeni z turnieju..

21. Miękka gra jest niedozwolona w turniejach. Miękka gra występuje wtedy, gdy gracz nie licytuje odpowiednio do pełnego potencjału karty z celowym zamiarem okazania pomocy innemu graczowi w dalszym awansie w turnieju.

22. Gracze, którzy nie zareagują na czas podczas rozdania (przekroczą limit czasu), zostaną automatycznie pominięci (spasują).

23. Turnieje, o godzinach określonych wcześniej, będą przechodziły w tryb „hand-for-hand” (rozdanie za rozdanie). Umożliwia to rozgrywanie na stołach dokładnie takiej samej liczby rozdań w kluczowym czasie.

Zasady anulowania

24. Jednostolikowe turnieje Sit & Go, wielostolikowe turnieje Sit & Go i turnieje wielostolikowe: jeśli turniej został anulowany z powodów technicznych, obowiązywać będą następujące zasady zwrotów:

a. Jeśli turniej jeszcze się nie rozpoczął:

 • Wszyscy zarejestrowani gracze otrzymają zwrot wpisowego i opłaty za wejście

b. Jeśli turniej się rozpoczął, lecz zapisy do turnieju wciąż trwają (tzn. wciąż trwa okres późnych zapisów do turnieju)

 • Gracze wyeliminowani w chwili anulowania nie odzyskają wpisowego, ani opłaty za wejście
 • Gracze, którzy wciąż grają w turnieju otrzymają zwrot wpisowego i opłaty za wejście.
 • Wszystkie kwoty wpisowego (oprócz opłat za wejście) zebrane od graczy, którzy zostali weliminowani z turnieju zostaną podzielone pomiędzy pozostałych graczy. Uczestnicy otrzymają odpowiedni procent tej kwoty w zależności od zdobytej liczby żetonów.
 • W turnieju wypłacone zostaną wyłącznie fundusze, które zostały zebrane w postaci wpisowych. Gwarantowana pula oferowana w turnieju nie będzie brana pod uwagę w przypadku obliczania wypłat.

c. Jeśli turniej się rozpoczął, a okres rejestracji jest zakończony:

 • Gracze wyeliminowani w chwili anulowania nie odzyskają wpisowego, ani opłaty za wejście
 • Gracze nadal uczestniczący w turnieju w chwili anulowania otrzymają kwotę, którą wygrałby następny gracz wyeliminowany z turnieju. 50% zostanie podzielone równo między wszystkich graczy nadal uczestniczących w turnieju w momencie anulowania gry, a 50% zostanie podzielone procentowo według posiadanych żetonów w momencie anulowania gry. Pozostałym graczom zostanie również zwrócona opłata za wejście do turnieju.

d. W wyjątkowych okolicznościach, gdy jakość naszych usług jest poważnie obniżona, np. w związku z wystąpieniem klęski żywiołowej, zamachu terrorystycznego, pożaru lub złośliwego ataku DDoS, zastrzegamy sobie prawo do anulowania turniejów i wypłacenie graczom zwrotu wpisowego i opłaty za wejście tylko w turniejach, gdzie faktyczne pule nagród są niższe niż gwarantowane pule nagród. W takiej sytuacji, wypłacimy wszystkim graczom zwrot wpisowego i opłaty za wejście, włącznie z graczami, którzy zostali wyeliminowani w momencie anulowania turnieju.

 

25. Turnieje Sit & Go Hero. Jeśli turniej zostanie anulowany z przyczyn technicznych, będą obowiązywać następujące zasady zwrotu pieniędzy:

 • Jeśli turniej jeszcze się nie rozpoczął
  • Wszyscy gracze otrzymają zwrot wpisowego i opłaty za wejście
 • Jeśli turniej się rozpoczął
  • Gracze wyeliminowani w chwili anulowania nie odzyskają wpisowego, ani opłaty za wejście.
  • Gracze nadal uczestniczący w turnieju w chwili anulowania otrzymają kwotę, którą wygrałby następny gracz wyeliminowany z turnieju. 50% zostanie podzielone równo między wszystkich graczy nadal uczestniczących w turnieju w momencie anulowania gry, a 50% zostanie podzielone procentowo według posiadanych żetonów w momencie anulowania gry. Określona z góry kwota premii za eliminację utworzy część całkowitej puli nagród, jeśli nie zostanie wcześniej przyznana. Pozostali gracze NIE otrzymają zwrotu opłaty za wejście.

Turniej Sit & Go Hero zostanie uznany za rozpoczęty tylko po rozdaniu pierwszej karty.

26. Turnieje z opcją rebuy: Przy każdym rebuy i add-on zwiększy się łączna liczba żetonów w turnieju. Całkowita liczba żetonów w turniejach z dokupowaniem równa się sumie wszystkich żetonów początkowych graczy (w tym dodatkowe żetony początkowe, jeśli takie są) + suma żetonów przyznanych wszystkim graczom, którzy skorzystali z funkcji dokupienia oraz suma żetonów przyznanych wszystkim graczom, którzy skorzystali z opcji add-on. Łączna liczba żetonów w turnieju będzie narastać w miarę, jak gracze będą zgłaszać żądania dokupienia, a ostateczna liczba zostanie obliczona tylko po zakończeniu okresu dodawania.

Jeśli w trakcie okresu dodawania nastąpi przerwanie turnieju, dokładna łączna liczba żetonów w turnieju w chwili zaprzestania gry (łącznie z żetonami dodanymi do turnieju w wyniku żądań dokupienia i dodania) zostanie wykorzystana do rozdzielenia salda pieniędzy w puli nagród.

27. Zasady dot. anulowania turniejów i ochrony przed rozłączeniem mają zastosowanie w przypadku wszystkich turniejów.

28. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania lub przełożenia turnieju w dowolnej chwili, z jakiegokolwiek powodu, z powiadomieniem lub bez. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych reguł i zasad turniejów pokerowych w dowolnej chwili bez powiadomienia. Takie zmiany zaczną obowiązywać natychmiast po ich opublikowaniu w sekcji "Zasady rozgrywania turniejów" witryny internetowej. Gracz ponosi wyłączną odpowiedzialność za sprawdzenie reguł i zasad turnieju przed wzięciem w nim udziału.

29. Przedstawione tutaj reguły i zasady turnieju pokerowego stanowią pełne warunki współpracy gracza i witryny odnoszące się do działań gracza w ramach dowolnego turnieju, z wyjątkiem przypadków określonych inaczej w dowolnych regułach turnieju pokerowego, dotyczących konkretnego turnieju, opublikowanych w witrynie internetowej.

30. Nie zaprzeczając powyższemu, wszelkie korzystanie z witryny internetowej przez gracza podlega zasadom podanym w Warunkach użytkowania. W przypadku jakichkolwiek sporów zastosowanie będą miały te warunki.

 

Bank czasu w turniejach

Rezerwowa pula dodatkowego czasu na podjęcie decyzji.

 

Opcja ta jest dostępna w przypadku wszystkich turniejów i pozwala graczom na podejmowanie ważnych decyzji w istotnych momentach gry. Na przykład, sytuacja, w której karta w fazie river uzupełnia strita na ręce jednego gracza i kolor na ręce innego gracza może być warta przemyślenia.

 

30-sekundowy bank czasu jest przydzielany każdemu graczowi w momencie włączenia się do turnieju. 10 dodatkowych sekund dodawanych jest do banku czasu gracza po każdych 3 poziomach. Jeśli gracz potrzebuje więcej czasu na podjęcie dezycji dotyczącej ruchu, może skorzystać z zasobów dostępnych w jego banku czasu, które są uszczuplane przy każdym użyciu.

 

Przycisk "Bank czasu" wyświetli się, gdy gracz nie podejmie decyzji w ciągu pierwszych 15 z 30 sekund dostępnych na wykonanie ruchu. Gracz musi aktywować funkcję "BANK CZASU", klikając przycisk "Bank czasu":

 

Przycisk banku czasu jest wyświetlany natychmiast wraz z opcjami.

 

Jeśli gracz nie wykona ruchu na czas lub nie kliknie przycisku „Bank czasu”, funkcja banku czasu zostanie aktywowana automatycznie, gdy spełnione będą następujące warunki:

 

 1. Gracz jest połączony z systemem, gdy minie jego czas na wykonanie ruchu.
 2. Gracz wniósł wkład do aktualnej puli żetonów.

 

Uwaga: gracz musi kliknąć przycisk „Czas”, aby aktywować funkcję banku czasu. Gracz otrzymuje powiadomienie o aktywacji banku czasu na przynajmniej 5 sekund wcześniej. Opcja banku czasu dostępna jest w przypadku wszystkich turniejów.

 

W oknie czatu pojawi się wiadomość dla gracza z informacją, że może on wybrać funkcję banku czasu, jeśli ma taką ochotę. Na 5 sekund przed upłynięciem standardowego czasu na wykonanie ruchu, gracz otrzyma przypomnienie o banku czasu. Potem zostanie on automatycznie aktywowany i wyświetlony zostanie pozostały w nim czas:

 

Czat jest wyświetlany na 6 sekund przed

 

Bank czasu w grach gotówkowych

Funkcja ta działa w podobny sposób - każdy gracz otrzymuje 30 sekund w banku czasu w momencie dołączenia do stołu. Jedyna różnica: 10 sekund dodawanych jest do banku czasu gracza po każdych 50 rozdaniach objętych prowizją. Funkcjonalność oprogramowania jest taka sama, jak w przypadku turniejów.
 

Podział wygranej

Opcja zawarcia umowy o podziale wygranej z innymi graczami przy stole finałowym jest dostępna w przypadku większości turniejów wielostolikowych. Jeśli turniej pozwala na podział wygranej, informacja "„Możliwy podział wygranej przy stole finałowym”" wyświetli się w górnej części holu turnieju wielostolikowego w obszarze informacji o wpisowym. Funkcja podziału wygranej jest w pełni automatyczna, a każde manualne poprawki będą kontrolowane przez lidera żetonowego przy finałowym stole. Wszyscy biorący udział w podziale gracze muszą wyrazić zgodę na umowę. W przeciwnym razie gra będzie się toczyć dalej.

Należy pamiętać, że w przypadku turniejów Progressive Knockout, funkcja podziału wygranej nie ma wpływu na wartość premii (bounty) za wyeliminowanie gracza. Kwoty tej nie można dostosować manualnie. Proponowane wygrane będą oparte wyłącznie na pulach żetonowych graczy i będą się odnosić tylko do porcji puli nagród. Jeśli gracze zawrą umowę o podziale całej kwoty w puli nagród, turniej się skończy. Wszystkie premie za nokaut graczy zostaną zwrócone tym, do których są przypisane. Jeśli gracze będą chcieli zagrać o pozostałe premie za nokaut, część puli nagród zostanie wykluczona z podziału i pozostanie w grze.

Opcja podziału wygranej nie jest obecnie dostępna w turniejach wielostolikowych w aplikacji mobilnej.